Trainingsopzet | Teams

De aandachtspunten van Friso.

1. Non-verbale communicatie

Je non-verbale communicatie bepaalt voor een groot deel het succes tijdens gesprekken, vergaderingen en onderhandelingen. Je moet dus weten wat je bewust en onbewust laat zien en hoe je overkomt. Als dit niet in overeenstemming is met hoe je wilt overkomen, dan gaan we ‘puzzelen ’ tot je houding, expressie en gebaren 100% in lijn zijn. 

2. Spanning & Ademhaling

Een moeilijk telefoongesprek of een pittige onderhandeling geeft toch vaak spanning. Spanning zorgt voor een hoge en snelle ademhaling. Hierdoor kan trilling in je stem ontstaan, je klinkt anders, je kunt rode vlekken in je nek krijgen of zelfs een black-out. Door de juiste ademhaling krijg je dit onder controle. Je weet hoe jij kunt ontspannen.

3. Stemgebruik

Je stem is een krachtig instrument wat je kunt bespelen. Je leert hoe je volume, intonatie, ritme en de klank van je stem kunt inzetten om je communicatie krachtiger te maken. Elke situatie vraagt om een ander stemgebruik. Jij leert aan de knoppen te draaien en ervaart wat je allemaal kunt met je stem en welk effect dat heeft op je toehoorder(s). Jij weet je stem af te stemmen op iedere situatie, zodat je echt gehoord en onthouden wordt. 

4. Energieniveau

Aandacht pakken en vasthouden heeft te maken met het afstemmen van je energieniveau op de ander(en). Dan moet je eerst weten wat voor energie jij uitzendt en hoe je je energielevel kunt ophogen of verlagen. Als het verschil in energie te groot is, mis je de connectie. De ander haakt af. Maar gelukkig heb je daar ook invloed op!

5. Authenticiteit

Bij authenticiteit gaat het om echtheid. Jij wordt geloofd en herinnerd als je ‘echt’ overkomt.
Jouw verhaal, non-verbaal, ademhaling, stem, overtuiging (geloof in jezelf), energieniveau en interactie met het publiek moet in lijn zijn. Dit moet natuurlijk overkomen. Je leert wat bij jou past en wat dus goed voelt. Geen trucjes, geen show, maar je gaat zelf inzien hoe je deze aspecten kunt inzetten om de beste versie uit jezelf te halen. Friso maakt je verandervaardig.

6. Emoties managen

Emoties, ervaringen, cultuur en (voor)oordelen kleuren je communicatie. Wat je van binnen voelt, zie je aan de buitenkant. Negatieve emoties (bijv. angst en onzekerheid) en ervaringen kunnen je belemmeren in je communicatie. Tijdens coaching achterhalen we waar belemmeringen vandaan komen en hoe ze vervolgens kunnen worden ‘los gelaten’. Je voelt je vrijer en dit hoor en zie je terug in je communicatie.