Bewustwording

Jij geeft aan wat je klacht is en wat je wilt veranderen. Jouw klacht heeft een onderliggende oorzaak en daar is altijd een negatieve emotie aan gekoppeld (bijv. onzekerheid). Door deze emotie is een overtuiging ontstaan in je hoofd (bijvoorbeeld dat je niet goed genoeg bent). Doordat jij onbewust een signaal uitzendt van jouw overtuiging (niet goed genoeg), krijg je dat ook terug uit je omgeving. Je krijgt weer bevestiging van je negatieve gevoel. Je overtuiging leidt tot een patroon (situaties herhalen zich). 

Om patronen te kunnen doorbreken, moet je eerst weten waarom en wanneer een belemmerende overtuiging (negatief gevoel) is ontstaan. Dat kan in je jeugd gebeurd zijn (vaak al voor je 8-ste levensjaar), maar ook bijvoorbeeld tijdens je schoolperiode of in een vervelende werksituatie of relatie. Overtuigingen en patronen ontstaan onbewust. 

Ik lees jouw verbale en non-verbale communicatie, ik meet jouw energie (trilling), ik stel je gerichte vragen en help je verbanden te zien die je daarvoor niet zag. Hierdoor word je je bewust van jouw emotie en overtuiging en dat een patroon is ontstaan. Jij ziet nu in door welke gekleurde bril jij de wereld inkijkt. 

Door deze bewustwording is verandering en oplossing van je klacht mogelijk. Jij kunt gaan loslaten!